Podpora Podnikania

Chcete nám pomôcť zlepšiť podnikateľské prostredie? Pošlite nám Vaše návrhy prostredníctvom nižšie uvedeného formulára. V prípade, že máte viac návrhov, môžete nám ich poslať ako jeden súbor v exceli, ktorý si môžete stiahnuť nižšie a zaslať nám ho na e-mail opatrenia@mhsr.sk

Excel na hromadné zaslanie podnetov

Do Kilečiek zbierame návrhy, ktoré:

• sú konkrétne a rýchlo realizovateľné

• rušia zbytočnú, nezmyselnú či duplicitnú povinnosť

• znižujú administratívnu záťaž vo firmách alebo v štátnej správe

• znižujú náklady spojené s podnikaním

• nemajú vplyv na štátny rozpočet

Do Kilečiek sa naopak nehodia návrhy, ktoré:

• sú všeobecné a nekonkrétne (napr. „znížte dane“)

• si vyžadujú veľké a zásadné reformy

• nesúvisia s podnikaním

• sťažia vstup do podnikania

• zvýšia tzv. štátom garantované podnikanie (napr. STK)